> Tel mee met Taal en de subsidieregeling verlengd!

Tel mee met Taal en de subsidieregeling verlengd!

Tel mee met taal.nl

Minister Van Engelshoven (OCW) informeerde de Tweede Kamer vandaag over de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal. Zij kondigde aan dat het actieprogramma tot eind 2019 wordt verlengd. Hoogstwaarschijnlijk kunnen werkgevers en samenwerkingsverbanden ook volgend jaar subsidie aanvragen.

Voortzetting Tel mee met Taal

In een kamerbrief stelt de minister dat het kabinet groot belang hecht aan het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. SZW en OCW blijven zich de komende jaren daarom inzetten voor extra kansen voor laaggeletterden om deel te nemen aan de samenleving. Dit betekent dat het actieprogramma Tel mee met Taal  wordt voortgezet en dat  de subsidie voor taalscholingstrajecten ook volgend jaar nog kan worden aangevraagd door werkgevers en samenwerkingsverbanden. Mogelijk komt hiervoor in het najaar van 2018 een nieuwe aanvraagronde. Via de website van Steunpunt Basisvaardigheden wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Categorieën: