> Nieuws

Nieuws

Landelijk nieuws

Heb jij ideeën hoe je leren voor volwassenen leuker en aantrekkelijker kunt maken? Het ministerie van OCW organiseert regionale Leven Lang Leren Labs, waarin ze samen met 200 mensen plannen wil maken voor scholing aan volwassenen en een leven lang leren. 

03-05-2018 | Lees meer
Landelijk nieuws

Uit het onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs ‘de Staat van het Onderwijs 2016/2017’ dat op 11 april 2018 is verschenen blijkt dat private opleiders, of het nu gaat om het voortgezet onderwijs, het mbo of het hoger onderwijs, een grote maatschappelijke bijdrage leveren.

01-05-2018 | Lees meer
Landelijk nieuws

Op 17 april 2018 publiceerde de Inspectie van SZW het rapport de Staat van arbeidsveiligheid. Het toont de realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziektes. Want het aantal gestarte ongevalsonderzoeken stijgt nog iedere jaar, in 2017 steeg dit zelfs met 7%. Schokkend, zeker als je kijkt naar de gevolgen voor de betrokken werknemer en de werkgever.

01-05-2018 | Lees meer
Landelijk nieuws
Leerwerkloket: Leerwerkloket Noordoost-Brabant

De afgelopen jaren staat loopbaanoriëntatie en -begeleiding hoog op de agenda, binnen het onderwijs, maar ook op de arbeidsmarkt. In de regio ’s-Hertogenbosch zijn we, gestimuleerd door de gemeente, sinds 2009 bezig om LOB te professionaliseren. Als loopbaanadviseur van het servicepunt Leren en Werken/UWV is mij gevraagd de scholen in deze regio te ondersteunen in het professionaliseren van de LOB-leerlijn. Er ontstaat steeds meer noodzaak om arbeidsmarktinformatie en -ontwikkelingen een belangrijke rol te geven in die leerlijn.

30-04-2018 | Lees meer
André Timmermans
Landelijk nieuws

"Ik vind dat we – liefst in samenwerking met private partners – de Leerwerkloketten moeten ombouwen tot regionale punten waar iedereen met een flexibele scholingsvraag terechtkan."

23-04-2018 | Lees meer

Pagina's